Czy opłaca się zakup domu na kredyt?

Kredytem pod wykup mieszkania, domu lub też nieruchomości powszechnie nazywamy pisemną umową między placówką bankową udzielającą kredytu, a człowiekiem biorącym kredyt, zwaną w przepisach prawnych jako kredytobiorcą. Placówka bankowa udziela nam kredytu na dowolną sumę i dowolny cel, jeżeli jest to kredyt gotówkowy, jeżeli wykupujemy mieszkanie jest to tak zwany kredyt hipoteczny w wysokości zawartej w podpisanej umowie, potrącając z tej kwoty kredytu własną prowizję bankową. Bank zawsze zobowiązany jest to przekazania odpowiednich środków finansowych kredytobiorcy w ustalonym w podpisanej umowie terminie. Osoba biorąca kredyt natomiast musi się zobowiązać do systematycznej i terminowej spłaty należności kredytu wraz z wszystkimi jego dodatkowymi kosztami takimi jak odsetki o opłaty manipulacyjne. Podstawowe informacje jakie zawarte są na umowie kredytowej to: miejsce oraz data gdzie podpisano umowę, wszystkie dane placówki bankowej jak i kredytobiorcy, jak również kwotę, walutę w jakiej został przyznany kredyt, ogólne warunki jego udzielenia, cel w którym kredytobiorca zaciąga kredyt, prowizję jaką bank sobie odliczy, wysokość, stopa oprocentowania kredytu, dokładne rozpisanie spłaty kredytu (głównie jako raty miesięczne}, konsekwencje jakie wiążą się z naruszeniem umowy przez kredytobiorcę i też warunki zerwania umowy.